1. A honvédelmi miniszter körlevele: a stockholmi olimpián a m. kir. honvéd és csendőr tisztek részt vehetnek.

  Budapest, 1912. június 9.

  Tudatom, hogy a folyó évben Stocholmban rendezendő Olympiai versenyek megfelelő lovas- és vívómérkőzésein a m. kir. honvéd és csendőr tisztek részt vehetnek.

  A tisztek résztvétele csak teljesen magánjelleggel birhat. Kivételesen megengedem, hogy Stockholmban a lovas mérkőzéseken tényleg résztvevő valamint az ezeken esetleg nézőkként jelenlevő honvéd és csendőrtisztek az egyenruhát viselhessék. A szükséges szabadság iránti kérvényeket a honvédelmi ministerhez kell előterjeszteni.

  A lovasmérkőzésekre vonatkozólag még a következőket tudatom:

  A Stockholmba és vissza való utazás, valamint az álláshoz illő ott tartózkodás költségei igen magasak lesznek.

  Számitás szerint egy ló és lovas oda- és visszaszállítása /:szolgával együtt:/ legalább 3000 koronába kerül. Segélyeket csak alig számbavehető mérvben engedélyezhetnék.

  Ezt a rendeletet valamennyi honvéd kerületi-, gyalog- és lovasdandár-, gyalog- és huszárezred-, nevelő- és képzőintézet parancsnokságának, továbbá valamennyi csendőr kerületi- és a m. kir. horvát-szlavon csendőr parancsnokságnak, a honvéd lovassági és a csendőrségi felügyelőnek adom ki és a honvéd főparancsnokságnak is megküldöm.

  nemzetikonyvtar:

  udapest, 1912. június 9. A honvédelmi miniszter körlevele: a stockholmi olimpián a m. kir. honvéd és csendőr tisztekrészt vehetnek. HL HFP 1747/eln.-1912. (via http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/normal.phtml?kep=/000300/000349/49.jpg&id=000349&iglue=yes#.UBJ8kflzU0g.tumblr)

   
 2. Népünnepély augusztus 20-án

  Szentesi Lap, 1912. augusztus 8.

   
 3. Csáth Géza: Napló, 1912-1913

   
 4. Csáth Géza: Napló, 1912-1913

   
 5. Csáth Géza: Napló, 1912-1913

   
 6. Tervek az 1913-as évre

  Csáth Géza: Napló, 1912-1913

   
 7. Csáth Géza: Napló, 1912-1913

   
 8. Mérleg 1913. január hóról

  Csáth Géza: Napló, 1912-1913

   
 9. Csáth Géza: Napló, 1912-1913

   
 10. Az 1912-es év mérlege

  Csáth Géza: Napló, 1912-1913